در یکصدمین سالگرد تاسیس اداره کل استاندارد ایران با حضور از واحدهای نمونه و مدیران کیفی برتر استاندارد ایران تقدیر شد مراسم تقدیر از واحدهای نمونه ملی استاندارد کشور، 22 آبان با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان استاندارد ایران، فرماندار مشهد ، سید محمد سجادی عطار مدیر کل استاندارد خراسان رضوی و دیگر مقامات استانی و کشوری برگزار شد. در این مراسم از زعفران مصطفوی به عنوان برند نمونه ملی استاندارد ایران تقدیر شد همچنین در بخش دیگری خانم سحر ذکائیان، مدیریت کنترل کیفیت زعفران مصطفوی نیز به عنوان مدیر کنترل کیفی برتر کشور معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان استاندارد ملی ایران در این مراسم گفت : واحدهایی مانند زعفران مصطفوی که امروز به عنوان واحد نمونه ملی انتخاب شدند مدافعان حوزه صنعت، تولید و اقتدار اقتصادی کشور هستند. مهدی اسلام پناه افزود : این واحدهای نمونه قدرت رقابت پذیری و مقیاس تولید را رشد می دهند علاوه بر این نقش موثری در نظام استانداردسازی بین المللی دارند که این موضوع بسیار ارزشمند است . به همین دلیل تشویق آنها در راستای توسعه روزافزون وظیفه حاکمیت است . وی با بیان اینکه معتقدیم که کیفیت، زیربنای رشد تولید است، اظهار کرد: این تولید کنندگان توانستند از شرایط سخت عبور کنند و به درجه کیفی برسند. محسن داوری، فرماندار مشهد نیز در در این همایش ضمن تاکید بر اینکه استانداردسازی باید در اصل قرار بگیرد گفت : با تشویق واحدهای تولیدی و صنعتی باید فرهنگ استاندارد سازی را ترویج دهیم . با این رویکرد امیدواریم شاهد رونق روزافزون تولید با استانداردهای جهانی باشیم. شایان ذکر است در این مراسم از 23 واحد نمونه استاندارد خراسان رضوی تقدیر شد همچنین 11 مدیر کنترل کیفیت استان نیز در این همایش مورد تقدیر قرار گرفتند.