راه های ارتباطی

کارخانه: مشهد، شهرک صنعتی طـوس، فاز یک، بلوار تلاش شمالی، نبش تلاش شمالی 7
فروشگاه مرکزی: مشهد، خیابان امام رضا(ع)، بین امام رضا(ع) 1و3

با ما در ارتباط باشید