طرح هدیه گل رز خرید طرح هدیه گل رز  مصطفوی

طرح هدیه گل رز

مشخصات محصول:


  • توضیحات
  • جزئیات محصول
  • نظرات

مشخصات ظاهری محصول: 2گرم زعفران نگين /جعبه چوبي
ورن خالص محصول : 2 گرم
وزن ناخالص محصول:
ابعاد بسته بندی محصول:
تعداد در بسته بندی مادر: 0
وزن ناخالص بسته بندی مادر:
ابعاد بسته بندی مادر:
شماره پروانه بهداشت:
سایر توضیحات: