چای سیاه زعفرانی خرید چای سیاه زعفرانی  مصطفوی

چای سیاه زعفرانی

مشخصات محصول:

ترکیبات : چای سیاه ایرانی و زعفران


  • توضیحات
  • جزئیات محصول
  • نظرات

مشخصات ظاهری محصول:
ورن خالص محصول :
وزن ناخالص محصول:
ابعاد بسته بندی محصول:
تعداد در بسته بندی مادر: 0
وزن ناخالص بسته بندی مادر:
ابعاد بسته بندی مادر:
شماره پروانه بهداشت:
سایر توضیحات: