زعفران مصطفوی

زعفران مصطفوی

زعفران مصطفوی

باشگاه مشتریان
زعفران مصطفوی

زعفران مصطفوی

محصولات
زعفران مصطفوی

زعفران مصطفوی

باشگاه مشتریان

آخریـن مطـــالب

چند مشخصه نبات مرغوب و عالی و خواص آنها

نبات ها انواع مختلفی دارند و تنوع در این محصول فراوان است. از پرمصرف ترین نبات ها می توان نبات چوبی و نبات شاخه را نام برد.

تاریخ ثبت: 1398/08/25 ادامه مطلب
معرفی زعفران مصطفوی به عنوان واحد نمونه استاندارد در سال 98

معرفی زعفران مصطفوی به عنوان واحد نمونه استاندارد در سال 98

تاریخ ثبت: 1398/07/20 ادامه مطلب
کاشت و برداشت طلای سرخ از مزارع زعفران

زعفران گیاهی است گرمسیری و در نقاطی که آب و هوای معتدل داشته و دارای تابستان های گرم و خشک و پاییز و زمستان نسبتا ملایم دارد، به خوبی رشد می کند. برای چیدن گل ها پیش از آنکه خورشید صبحگاهی اشعه نارنجی خود را بر مزرعه پوشیده از گل بتاباند، برداشت شروع و تا ساعت 9 صبح ادامه می یابد. عملیات گل چینی حدودا 25 ـ 15 روز به طور می انجامد.

تاریخ ثبت: 1398/08/21 ادامه مطلب