زرشک 100 گرم

گروه محصول : زرشک
بارکد محصول :  6260634901492
مشخصات محصول :  درمان عفونت مجارى ادرارى، روده اى ومعده اى / درمان بواسير / تقويت کننده قلب و کبد / تسکين درد