زرشک 200 گرم

گروه محصول : زرشک
بارکد محصول :  6260634900150
مشخصات محصول :  درمان عفونت مجارى ادرارى، روده اى ومعده اى / درمان بواسير / تقويت کننده قلب و کبد / تسکين درد