زعفران مصطفوی


بازدید اعضای هیئت علمی گروه صنایع غذایی دانشگاه فردوسی از مجموعه زعفران مصطفوی

بازدید اعضای هیئت علمی گروه صنایع غذایی دانشگاه فردوسی از مجموعه زعفران مصطفوی

     نوشته شده در تاریخ : 1395/06/13


بازدید اعضای هیئت علمی گروه صنایع غذایی دانشگاه فردوسی از مجموعه زعفران مصطفوی


مدیر تحقیق و توسعه زعفران مصطفوی از بازدید اعضاي هيأت علمي و مدير گروه صنایع غذایی دانشگاه فردوسی از مجموعه زعفران مصطفوی خبر داد.
به گزارش تحقیق و توسعه زعفران مصطفوی اين شركت در راستاي تقويت بيشتر ارتباط صنعت با دانشگاه ، اقدام به برگزاري چندین نشست تخصصی با گروه صنایع غذایی دانشگاه فردوسی نموده است .
وی افزود : همكاري اين دو بخش موجب پيشرفت صنعت خواهـد شد و واحدهـاي کشاورزی ،توليـدي و صنعتي نيز با دانش و علوم روز صنعت آشنـا مي شوند و نزديك بودن هرچه بيشتر مراكز علمي و دانشگاهي با بخش توليد و صنعت موجب تربيت نيروهاي متخصص و كارآمد و زمينه ساز رشد و توسعه توليد زعفران استان خواهد شد .
ایشان همچنین اعلام کرد : در اين نشست در خصوص گسترش همکاریهای فی مابین و زمینه راه اندازی گروه تحقیق و توسعه تخصصی با همکاری مجموعه زعفران مصطفوی و گروه صنایع غذایی دانشگاه فردوسی بحث و تبادل نظر شد.
در پایان مدیریت محترم عامل زعفران مصطفوی اعلام داشت : این مجموعه آمادگی لازم جهت تاسیس شرکت دانش بنیان و تخصصی در زمینه زعفران در کشور را دارد.