زعفران مصطفوی


بازدید آقای علی اوسط هاشمی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تعاون روستایی از زعفران مصطفوی

بازدید آقای علی اوسط هاشمی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تعاون روستایی از زعفران مصطفوی

     نوشته شده در تاریخ : 1396/10/5


بازدید آقای علی اوسط هاشمی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تعاون روستایی از زعفران مصطفوی


به گزارش روابط عمومی زعفران مصطفوی آقای اوسط هاشمی رئیس سازمان تعاون روستایی کشور در طی بازدیدی که از مجموعه زعفران مصطفوی داشتند با مدیران مجموعه دیدار و گفتگو کردند. معاون وزیر جهاد کشاورزی ضمن ابراز تمایل از سرمایه گذاری دولت در بخش های خصوصی و در حال پیشرفت، روند توسعه شرکت زعفران مصطفوی را بسیار قابل تحسین بیان کرد و اظهار داشت : شرکت زعفران مصطفوی با توانمندی هایی که دارد می تواند به عنوان یکی از شرکت های موفق در زمینه تولید و بسته بندی زعفران در کشور مطرح و به عنوان پیشرو و پرچم دار در این زمینه قرار بگیرد، رئیس سازمان تعاون روستایی اضافه کرد، مسئولین استان بایستی در زمینه ارتقاء این شرکت در زمینه های توسعه نهایت همکاری را مبذول داشته و با حمایت های مادی و معنوی خود در ایجاد اشتغال مساعدت نمایند .