با حضور مدیر کل و معاونین استاندارد استان و با حضور مدیران ارشد شرکت زعفران مصطفوی مهر ایرانیان لوح تقدیرجایزه ملی کیفیت اشتهارد درجه یک به مدیر عامل شرکت زعفران مصطفوی اهداء شد . در ابتدای این جلسه گزارشی از وضعیت واحد تولیدی ارائه شد . سجادی مدیر کل استاندارد استان ضمن تشکر از توجه و اهتمام ویژه به مبحث کیفیت گفت : استاندارد و کیفیت زعفران به عنوان یک محصول استراتژیک و استان خراسان رضوی به عنوان مهد تولید این محصول از جایگاه ویژه اقتصادی برخوردار بوده و بررسی موضوعات کیفیت واحدهای تولیدی این محصول در استان و حل مسائل و مشکلات آنها از اهم موضوعات مورد توجه استاندارد می باشد . شایان ذکر است : مدل جایزه ملی کیفیت ایران با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و همچنین ویژگی سازمان های ایرانی با بهره‌برداری از دانش روز مدیریت طراحی شده است، و بعبارتی یک مدل کاملا ملی محسوب می گردد که قابلیت بهره‌برداری از سوی سازمان های خارجی را نیز دارا می باشد.