در سی‌وچهارمین جشنواره استانی امتنان از کارگران گروه‌‌های کار و واحدهای تولیدی نمونه سال 1401 که در روز پنج شنبه 7 اردیبهشت ماه در سالن اجتماعات اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی برگزار گردید زعفران مصطفوی به عنوان واحد تولیدی نمونه و جناب آقای ایمان حسین پور به عنوان کارگر نمونه واحد تولیدی زعفران مصطفوی انتخاب گردیدند.