به مناسبت روز جهانی غذا در دوازدهمین گردهمایی بزرگ تولیدکنندگان صنایع غذایی و بهداشتی خراسان که در مرکز همایش های بین المللی شهدای سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار گردید، شرکت زعفران مصطفوی مهر ایرانیان با افتخار بعنوان واحد تولیدی برتر سال 1401 از طرف سازمان غذا و دارو و دانشگاه علوم پزشکی مشهد انتخاب و معرفی گردید.