در شانزدهمین جشنواره ملی تولیدکنندگان و مدیران جوان و چهاردهمین دوره معرفی چهره های ماندگار صنعت، معدن و تجارت ایران در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما جناب آقای مصطفوی نژاد بعنوان چهره ماندگار صنعت، معدن و تجارت ایران انتخاب و از ایشان تقدیر گردید.