نخستین بانک ژن پیاز زعفران ایران در روز پنجشنبه مورخ 3 آذر 1401 با همکاری باشگاه خلاقیت، آموزش، حمایت و بهره‌برداری زعفران (OSEC) و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و با حضور ریاست و معاونین پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، رئیس و مدیران ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، نماینده مردم تربت‌حیدریه، زاوه و مه‌ولات، نماینده ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی معاونت علمی ریاست جمهوری، شهردار تربت حیدریه، رئیس سازمان تعاون روستایی به همراه جمعی دیگر از مدیران ارشد دانشگاه تهران، دانشگاه تربت حیدریه، پژوهشکده زعفران تربت‌حیدریه، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، خانه صنعت، معدن و تجارت تربت‌حیدریه، مدیران عالی رتبه کشوری و برخی از فعالان اکوسیستم زعفران کشور، افتتاح و آغاز به کار نمود. این بانک، با هدف پیشگام شدن ایران در تقویت، به‌سازی و ایجاد زیرساخت های توسعه‌ای و علمی – پژوهشی اکوسیستم زعفران کشور در سطح بین‌المللی، افزایش کیفیت و استاندارد محصولات تولیدی از طریق تحقیق و بررسی عوامل ژنتیکی موثر بر افزایش کمی و کیفی زعفران در سطوح مختلف کشت در نقاط گوناگون، حفظ، بهبود و اصلاح ژنتیکی پیاز زعفران در راستای افزایش طول عمر و بهره‌وری موثر آن، افزایش کیفیت در واحد سطح جهت بهبود بازارهای صادراتی زعفران و کاهش ضایعات تولید و ساماندهی نظام بهره‌برداری و تولید زعفران، احداث گردیده است. امید است با بهره برداری از نخستین بانک ژن پیاز زعفران با بررسی روش‌ها و پیامدهای ناشی بر تغییر ژنتیک پیاز در اراضی تحت کشت زعفران، روش‌های بیوتکنولوژی در بهبود ژنتیکی زعفران به عنوان محصولی خاص و انحصاری پرداخته و با صیانت و حفاظت از محصول استراتژیک ملی زعفران، حافظانی شایسته از طلای سرخ ایران باشیم.