زعفران مصطفوی مهر ایرانیان در دهمین سال همایش برندینگ از سوی هیات داوران همایش دهم، مفتخر به کسب عنوان "برند برتر سال 1401" از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن مدیران صنایع خراسان گردید.