افتخاری است که شرکت زعفران مصطفوی در نهمین اجلاس سراسری رضایت مندی مشتری با رویکرد مشتری مداری در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما به عنوان واحد مشتری مدار سال 1401 منتخب گردید.