اولین همایش تولید ملی دانش بنیان، حامی محیط زیست با هدف شناسایی شرکت های دانش بنیان که تولیدات آن ها در جهت حفظ و نگهداری محیط زیست بود، از سوی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران در روز سه شنبه 17 خرداد ماه در سالن همایش های هتل اسپیناس تهران برگزار شد.