نماینده محترم مجلس شورای اسلامی سرکار خانم دکتر رحمانی روز دوشنبه 9 خرداد ماه، طی بازدیدی که از کارخانه زعفران مصطفوی داشتند، روند در حال رشد و توسعه شرکت زعفران مصطفوی را تحسین کرده و از تلاش مدیران این مجموعه در راستای ایجاد اشتغالزایی برای جوانان کشور قدردانی کردند.