در همایشی که با هدف بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در تابستان 1399 و در شهر مقدس مشهد برگزار شد، از واحدهای نمونه استان خراسان رضوی تجلیل و قدردانی شد. در این همایش واحدهای تولیدی بر اساس شاخص های عملکرد خود در سال 1398مورد ارزیابی قرار گرفتند و انتخاب واحدهای نمونه بر اساس این شاخص ها و عملکرد مطلوبشان صورت گرفت. به همین مناسبت زعفران مصطفوی به عنوان واحد نمونه استان معرفی شد و با اهدای لوح تقدیر به مدیر عامل محترم مجموعه، جناب آقای سید حسام مصطفوی نژاد از عملکرد مثبت شرکت زعفران مصطفوی تجلیل و قدردانی صورت پذیرفت.