در این مراسم که با هدف تجلیل از مدیران واحدهای نمونه صنایع تکمیلی در سال 1398 که سال رونق تولید نامگذاری شده است، توسط سازمان جهاد کشاورزی در تاریخ 12 شهریور 1399 برگزار شد، با اهدای لوح و تندیس، جناب آقای سید حسام مصطفوی نژاد به عنوان مدیر واحد نمونه صنایع تبدیلی و تکمیلی زعفران استانی انتخاب شد.