انتخاب زعفران مصطفوی برای دومین سال به عنوان برند برتر در هشتمین همایش برندینگ سازمان‌ها و شرکت‌ها در این همایش که به منظور توانمندسازی برند‌ها و و رونق اقتصادی آنها برگزار می‌شود، زعفران مصطفوی به عنوان برند برتر سال 99 در استان خراسان رضوی شناخته شد. به همین منظور لوح افتخار و تندیس زرینی خدمت جناب آقای “سید حسام مصطفوی نژاد” مدیریت محترم عامل شرکت زعفران مصطفوی اهدا شد.