مراسم افطار با حضور تجار، بزرگان و همکاران استان آذربایجان شرقی در هتل لاله پارک تبریز برگزار شد. این مراسم که به ابتکار نماینده محترم تبریز زعفران مصطفوی برگزار شد و حاج مرتضی مصطفوی بنیانگذار مجموعه نیز در این محفل حضور داشتند. لازم به ذکر است در این مراسم از استاد بزرگ جودو تبریز جناب آقای سعادتی که از پیشکسوتان ارزشمند جودو کشور هستند نیز تقدیر به عمل آمد.