جناب آقای سید احسان مصطفوی نژاد در سیزدهمین جشنواره تجلیل از کارآفرینان اشتغال زا در سالن همایش های صدا و سیما به عنوان کارآفرین برتر و موفق انتخاب شدند.