در سال 1400 که مزین به نام "تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها " بود، شرکت زعفران مصطفوی در سومین جشنواره ملی حاتم (حمایت از تولید ملی) توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سالن همایش های صدا و سیما به عنوان واحد ارزش آفرین ملی و صاحب کالا و خدمات انتخاب گردید.