سردار کریمی قدوسی نماینده محترم مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در سال 1400 از کارخانه زعفران مصطفوی بازدید کردند.