جناب آقای ایمان کوکبی در سی و سومین جشنواره امتنان از کارگران، گروه های کار و واحدهای نمونه که با حضور محترم معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون اقتصادی استاندار و نماینده محترم مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی برگزار گردید به عنوان کارگرنمونه استان خراسان رضوی در سال 1400 انتخاب شدند.