در جشنواره کارآفرینان نمونه استان خراسان رضوی که سیزدهیمن دوره برگزاری خود را سپری کرد، این بار به دلیل محدودیت های اعمال شده برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، به صورت غیر حضوری از منتخبین این دوره با اهدای لوح، تقدیر و تجلیل صورت پذیرفت. در این دوره با اهدای لوحی از طرف جناب آقای محمد حسین روشنک، ریاست محترم کانون کارآفرینان خراسان رضوی، از تلاش ها و زحمات جناب آقای سید احسان مصطفوی نژاد به نمایندگی از مجموعه زعفران مصطفوی تقدیر شد.