به مناسبت بزرگداشت روز صنعت و معدن در خراسان رضوی، شرکت زعفران مصطفوی مهر ایرانیان به عنوان " واحد نمونه صنعتی سال 98 " شناخته شد. به همین مناسبت لوح زرینی تقدیم جناب آقای سید احسان مصطفوی نژاد رئیس هیت مدیره زعفران مصطفوی شد.