به گزارش روابط عمومی زعفران مصطفوی، ساخت بزرگترین مجموعه فرآوری زعفران با حضور رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد، مدیر صنایع کشاورزی سازمان، رئیس اداره روابط عمومی سازمان مدیریت‌وبرنامه ریزی و جمعی از مسئولین شهرک صنعتی توس و اعضای هیئت مدیره شرکت زعفران مصطفوی، با مراسم کلنگ زنی آغاز گردید. مهندس مزروعی گفت: با اعتبارات دولتی، انجام برگزاری همایش و کلاسهای آموزشی و اقدامات اجرایی برای گسترش و رونق کشاورزی، یقیناً خوب و ایده آل صورت نخواهد گرفت، چون کار کمی انجام خواهد شد و خروجی ضعیفی خواهد داشت. مدیر جهاد کشاورزی خراسان رضوی افزود: سیاست های جدید وزارت، حضور قوی و فعال در بازارهای داخلی و خارجی است و همچنین ایجاد تنوع در محصولات کشاورزی از طریق صنایع تبدیلی است، لذا اقدام مفید و جالب شرکت زعفران مصطفوی برای ما بسیار حائز اهمیت است و ما از آن کاملاً حمایت خواهیم کرد.