به گزارش روابط عمومی زعفران مصطفوی آقای اوسط هاشمی رئیس سازمان تعاون روستایی کشور در طی بازدیدی که از مجموعه زعفران مصطفوی داشتند با مدیران مجموعه دیدار و گفتگو کردند. معاون وزیر جهاد کشاورزی ضمن ابراز تمایل از سرمایه گذاری دولت در بخش های خصوصی و در حال پیشرفت، روند توسعه شرکت زعفران مصطفوی را بسیار قابل تحسین بیان کرد و اظهار داشت : شرکت زعفران مصطفوی با توانمندی هایی که دارد می تواند به عنوان یکی از شرکت های موفق در زمینه تولید و بسته بندی زعفران در کشور مطرح و به عنوان پیشرو و پرچم دار در این زمینه قرار بگیرد، رئیس سازمان تعاون روستایی اضافه کرد، مسئولین استان بایستی در زمینه ارتقاء این شرکت در زمینه های توسعه نهایت همکاری را مبذول داشته و با حمایت های مادی و معنوی خود در ایجاد اشتغال مساعدت نمایند .