مدیر منابع انسانی زعفران مصطفوی با اشاره به برگزاری سمینار آموزشی تحت عنوان مفاهیم مدیریت رفتار سازمانی با نگرش بر بازار یابی اجتماعی - مهارت های ارتباطی - مشتری مداری در سه سطح گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، در آینده ای نزدیک شاهد انقلاب بزرگی در مجموعه زعفران مصطفوی خواهیم بود. وی با اشاره به ضرورت برگزاری دوره های آموزشی برای همه کارکنان شرکت در سال جاری گفت: بر اساس پیش بینی های صورت گرفته و برنامه تدوین شده در سال جدید، شاهد چندین دوره آموزشی برای پرسنل زعفران مصطفوی خواهیم بود. دکتر دربارز با اشاره به ضرورت آشنایی کارکنان مجموعه زعفران مصطفوی با دانش روز در همه زمینه های مورد نیاز صنعت زعفران، بر استفاده از اساتید مجرب و مطالب آموزشی روز جهانی تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی زعفران مصطفوی این سمینار آموزشی با حضورهیئت مدیره، میران ارشد و کارکنان و با تدریس استاد مجرب دکتر سلامی در هتل پردیسان مشهد در سه سطح برگزار می شود. در این دوره آموزشی، شرکت کنندگان با مسائلی چون اصول رفتار سازمانی حرفه ای،مشتری مداری، مهارت برقراری ارتباط موثر و آشنا شدند؛ همچنین در پایان این سمینار، شرکت کنندگان بر اساس آموزش های تئوریک ارائه شده به صورت عملی و با ایجاد شرایط واقعی، مسائل مطرح شده را مرور کردند.