سرکار خانم مهندس ذکائیان، مدیریت محترم واحد کنترل کیفیت زعفران مصطفوی به عنوان مدیر کنترل کیفیت نمونه استاندارد توسط سازمان استاندارد انتخاب شدند. به همین مناسبت طی مراسمی با حضور مدیریت محترم عامل زعفران مصطفوی یک لوح تقدیر از طرف جناب آقای علیرضا جمیع، مدیریت محترم استاندارد استان خراسان رضوی به ایشان اهدا شد.