پک ترکیبی 4 خرید پک ترکیبی 4 مصطفوی

پک ترکیبی 4

مشخصات محصول:

نخودکشمش/نبات شاخه زعفران 500گرم/زعفران نیم مثقال جعبه/هل 10گرم /زرشک 200گرم /شکر پنیر هلدار


  • توضیحات
  • جزئیات محصول
  • نظرات

مشخصات ظاهری محصول:
ورن خالص محصول :
وزن ناخالص محصول:
ابعاد بسته بندی محصول:
تعداد در بسته بندی مادر: 0
وزن ناخالص بسته بندی مادر:
ابعاد بسته بندی مادر:
شماره پروانه بهداشت:
سایر توضیحات: