آلو طرقبه 400 گرم

گروه محصول : خشکبار
بارکد محصول :  6260634900167
مشخصات محصول :  جلوگيرى از افزايش فشار خون/کنترل قند خون / مُليّن است/کاهش بيمارى هاى عصبى

زعفران مصطفوی