هل 30 گرم گوهر

گروه محصول : ادويه
بارکد محصول :  00003
مشخصات محصول :  کمک به هضم غذا / ازبين برنده بوى بد دهان / تقويت روده و معده/تسکين سوء هاضمه، نفخ