انتخاب شرکت زعفران مصطفوی به عنوان برند برتر سال 1398

   نوشته شده در تاریخ: 1399/01/01


در هفتمین همایش برندینگ سازمانها و شرکتها، که به منظور توانمندسازی برندها و رونق اقتصادی آنها در سالن همایش های ساپکو در شهر مشهد برگزار شد، شرکت " زعفران مصطفوی" به عنوان برند برتر سال 98 در استان خراسان رضوی شناخته شد. به همین منظور لوح افتخار و تندیس زرینی خدمت جناب آقای "سید حسام مصطفوی نژاد" مدیریت محترم عامل شرکت زعفران مصطفوی اهدا شد.