همایش تقدیر از خیرین و نیکوکاران برگزیده کشور- تیرماه 98

   نوشته شده در تاریخ: 1399/01/01


در همایش تقدیر از خیرین و نیکوکاران برگزیده کشور که در تیرماه 98 در شهر مقدس مشهد برگزار شد، جناب آقای "سید احسان مصطفوی نژاد نایب رئیس هیئت مدیره زعفران مصطفوی مهر ایرانیان " به عنوان خیر برتر شناخته شدند.