انتخاب زعفران مصطفوی به عنوان واحد نمونه خراسان رضوی

   نوشته شده در تاریخ: 1399/01/01


هرساله در روز جهانی غذا حدود هزار کارخانه تولیدی از جنبه های مختلف همچون تداوم کیفیت و PRPs مورد ارزیابی قرار می گیرند که زعفران مصطفوی به عنوان واحد نمونه سازمان غذا و دارو خراسان رضوی انتخاب شد و در باشگاه تولیدکنندگان برتر قرار گرفت.