دوازدهمین جشنواره ملی تولیدکنندگان و مدیران جوان

   نوشته شده در تاریخ: 1399/01/01


جناب آقای سید احسان مصطفوی نژاد رئیس هیئت مدیره زعفران مصطفوی به عنوان مدیر جوان و تولید کننده برتر سال 97 با حضور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت جناب اقای دکتر رحمانی و همچنین وزرای دوره های پیشین انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت.