زعفران مصطفوی منتخب دومین همایش حمایت از تولید ملی(حاتم)

   نوشته شده در تاریخ: 1398/11/27


شرکت طلای سرخ و شرکت زعفران مصطفوی برای دومین بار منتخب دومین همایش حمایت از تولید ملی با نام حاتم در سالن همایش های بین المللی صداوسیما شد.