زعفران مصطفوی


انتخاب زعفران مصطفوی به عنوان واحد نمونه معاونت غذا و داروی خراسان رضوی


     نوشته شده در تاریخ : 1398/10/16


انتخاب زعفران مصطفوی به عنوان واحد نمونه معاونت غذا و داروی خراسان رضوی


همزمان با گردهمایی بزرگ تولیدکنندگان صنایع غذایی و بهداشتی خراسان

یادمان یازدهمین همایش روز جهانی غذا، زعفران مصطفوی به عنوان واحد نمونه معاونت غذا و داروی خراسان رضوی انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت.