زعفران مصطفوی


همایش تقدیر از خیرین و نیکوکاران برگزیده کشور- تیرماه 98

همایش تقدیر از خیرین و نیکوکاران برگزیده کشور- تیرماه 98

     نوشته شده در تاریخ : 1398/04/29


همایش تقدیر از خیرین و نیکوکاران برگزیده کشور- تیرماه 98


در همایش تقدیر از خیرین و نیکوکاران برگزیده کشور که در تیرماه 98 در شهر مقدس مشهد برگزار شد، جناب آقای "سید احسان مصطفوی نژاد نایب رئیس هیئت مدیره زعفران مصطفوی مهر ایرانیان " به عنوان خیر برتر شناخته شدند.