زعفران مصطفوی


حضور زعفران مصطفوی در بیست و ششمین نمایشگاه ایران آگروفود، تهران - 1398

حضور زعفران مصطفوی در بیست و ششمین نمایشگاه ایران آگروفود، تهران - 1398

     نوشته شده در تاریخ : 1398/03/28


حضور زعفران مصطفوی در بیست و ششمین نمایشگاه ایران آگروفود، تهران - 1398


به گزارش ایران فودنیوز، بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی از تاریخ ۲۸ خرداد لغایت ۳۱ خرداد ۹۸ با حضور گسترده شرکت های داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران در سه بخش تخصصی“ایران فود”،”ایران اگرو” و “ایران فود تک” برگزار خواهد گردید.

حضور پررنگ و موفق شرکت های تولید کننده و عرضه مواد غذایی از جمله "زعفران مصطفوی" در نمایشگاه امسال