زعفران مصطفوی


چند راه تشخیص زعفران تقلبی از اصل

چند راه تشخیص زعفران تقلبی از اصل

     نوشته شده در تاریخ : 1397/12/26


چند راه تشخیص زعفران تقلبی از اصل


برای این کار، کلاله‌ های زعفران را با نوعی شکر، چربی، عسل یا نمک آغشته می‌کنند و وزن آن را افزایش می‌دهند. اگر کلاله‌ های زعفران بسیار براق باشد باید به آن مشکوک شد و یا در صورت مشاهده این ظاهر غیر طبیعی، آن را بین انگشتان دست یا روی کاغذ له کرد تا بتوان ماده خاصی که از آن روی کاغذ نقش می‌بندد را دید که کاغذ و انگشتان دست چرب می‌شود که در این صورت می توان تشخیص داد زعفران به چربی خاصی آغشته شده تا وزنش بیشتر شود.

از دیگر راه‌های تقلب در زعفران، می توان به استفاده از رنگ مصنوعی اشاره کرد؛ اگر رنگ‌ های مصنوعی در زعفران به کار رفته باشد در آزمایشگاه قابل تشخیص است چرا که پایین بودن قدرت رنگ دهی آن نشان دهنده این تقلب خواهد بود.

یکی از روش‌ های شناسایی خالص بودن زعفران، شکل ظاهری آن است. ظاهر این محصول شبیه میخک است؛ به گونه‌ای که پایین گیاه میله‌ای شکل و انتهای آن دندانه دار و پهن است. همچنین رنگ زعفران باید قرمز تند باشد و نه روشن و شکل کلاله‌ های آن نیز نباید براق باشد.