زعفران مصطفوی


آیا کشت زعفران در گلخانه امری شدنی است ؟ سودآوری یا ضررآوری؟!

آیا کشت زعفران در گلخانه امری شدنی است ؟ سودآوری یا ضررآوری؟!

     نوشته شده در تاریخ : 1397/12/23


آیا کشت زعفران در گلخانه امری شدنی است ؟ سودآوری یا ضررآوری؟!


این چنین تبلیغات و فعالیتها در حالی شکل گرفته که خراسان رضوی سالانه با تولید بیش از 300 تن زعفران به روش عادی آن هم در سطح 86 هزار هکتار مترمکعب مزرعه، علاوه بر 80 درصد تولید این محصول صادراتی و سودآور را در ایران به خود اختصاص داده است.

در کشت گلخانه ای زعفران به روش هواکشت، احتیاجی به خاک نیست و تنها با کنار هم چیدن پیازهای زعفران بر روی طبقات چوبی و رطوبت دهی به محیط اقدام به گل گیری از پیاز می شود.

عباس کاخگی رئیس هیئت مدیره جمعیت ایرانی علوم زعفران گفت : برگزاری دوره های آموزشی در این زمینه صرفا جنبه تبلیغاتی دارد. این دوره های آموزشی جوانان و افراد جویای کسب و کار را به سمتی که بیشتر متضرر می شوند می برد و با توجه به اینکه نتایج به دست آمده با وعده ها بسیار فاصله دارد موجب دلزدگی آنان می شود.

کاخگی ادامه داد: همچین مدرسان این دوره های آموزشی از اطلاعات و دانش کافی برخوردار نیستند و صرفا اقدام به ارائه اطلاعات جزئی از زعفران می کنند. به همین سبب افراد شرکت کننده در این دوره ها، وارد یک سری فعالیت های اقتصادی می شوند که با اصل سودآوری همراه نیست...

وی همچنین گفت: ساماندهی وضعیت موجود، اطلاع رسانی در این زمینه و همچنین برخورد قانونی با برگزارکنندگان این دوره های آموزشی به واسطه ارائه اطلاعات نادرست، بر عهده متولیان زعفران در ایران یعنی وزارت جهاد کشاورزی است.

عباس کاخگی افزود: کشت گلخانه ای زعفران به روش هواکشت امری شدنی است اما سود آن و کیفیت محصول در این نوع کشت با تبلیغات مطرح شده مغایرت دارد.

هاشم نقیبی مدیر امور باغبانی و زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی به خبرنگار ایرنا گفت: پیاز زعفران به گونه ای است که بدون هیچ تغذیه و آبیاری در فضای بیرون از خاک به واسطه استفاده از ذخایر غذایی موجود در پیاز، به گل دهی می رسد، اما انتقال کشت پیاز زعفران در گلخانه جز هزینه های اضافه و گزاف برای بهره بردار هیچ چیز دیگری ندارد بنابراین کشت گلخانه ای زعفران مقرون به صرفه محسوب نمی شود