زعفران مصطفوی


شرکت در نمایشگاه بین المللی اگرو فود 2018 - تهران

شرکت در نمایشگاه بین المللی اگرو فود 2018 - تهران

     نوشته شده در تاریخ : 1397/04/08


شرکت در نمایشگاه بین المللی اگرو فود 2018 - تهران


زعفران مصطفوی در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته | اگرو فود 2018 در تاریخ 8 لغایت 11 تیر ماه حضور به هم رسانید.