زعفران مصطفوی

تماس با ما


در شبکه های اجتماعی


راه های ارتباطی

  •   کارخانه : مشهد، شهرک صنعتی طـوس، فاز یک، تلاش شمالی، قطعه 275 
  •   تلفن : 31202 51 (98+)  
  •   فروشــــگاه مــرکزی: مشهد، خیـابان امـــام رضـا(ع)، بین امـام رضـا(ع) 1 و 3 
  •   سامانه پیامکی : 30001892 (98+)  
  •   تلفن همراه (فروش ادارات و سازمان‌ها) : 09151025816  
  •  ایمیل: Info@Mostafavisaffron.com  
  •   اینستاگرام : Mostafavisaffron